Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών
http://www.nomotelia.gr/photos/File/syntaxi.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου