Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

5 Δεκεμβρίου «παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού»

Ο τόπος μας έχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά, κινήσεις εθελοντισμού.
- Εθελοντισμός σημαίνει προσφορά έργου απαλλαγμένη από την ελάχιστη έστω ιδιοτέλεια (η οποία δεν είναι υποχρεωτικά οικονομική, όπως συνήθως ερμηνεύεται).
- Εθελοντισμός είναι η μη αμειβόμενη και χωρίς κατ΄ ανάγκη επαγγελματική εξέλιξη δραστηριοποίηση των πολιτών που αποβλέπει στην ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά μια στάση ζωής με ιδιαίτερες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, η αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύνη και η κοινωνική συμμετοχή. Εθελοντισμός είναι κάτι που αναβλύζει από μια ψυχική αναγκαιότητα και ανόθευτη πίστη σε αυτό που υπηρετεί η προσφορά.

 πηγή facebook.com/Orgismenoi-Blog