Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΕΑΣΚΠ- Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 2014

Δήλωσε συμμετοχή στο Vodafone World of Difference
μέσω της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της ΣΚΠ.

Η ΕΕΑΣΚΠ αναζητά ένα άτομο που επιθυμεί να απασχοληθεί μέσω του προγράμματος Vodafone World of Difference για έξι μήνες στις δράσεις του φορέα
(Ειδικότητες  : 1) κοινωνικός λειτουργός ή 2) ψυχολόγος ή 3) γραμματέας ).

 Για αποστολή συγκεκριμένης πρότασης μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ                                              
 Εργατικές Κατοικίες Νέου Δρόμου 2  Πάτρα
Τηλ. – Faχ: 2610422655     
Κινητό : 6937234419
 e-mail: eenosims@yahoo.gr

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα Vodafone World  of  Difference προσφέρει σε 10 επιτυχόντες τη δυνατότητα να εργαστούν στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους για έξι μήνες. Η Vodafone θα καταβάλει το μισθό και τις σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί, δίνοντάς του τη δυνατότητα να στηρίξει για έξι μήνες το έργο του οργανισμού που έχει επιλέξει, και να συμβάλει στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της κοινωνίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από την 15η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα :
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10012

Όροι και Προϋποθέσεις :
http://www.vodafone.gr/portal/resources/media/Vodafone_Elladas/Etairikh_Ypeythinotita/TermsConditions_14-15_GR.pdf

Δήλωση συμμετοχής : 
http://www.vodafone.gr/portal/client/formbuilder/wodform.action

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ VODAFONE 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference θα δώσει και φέτος τη δυνατότητα σε 10 κατοίκους της χώρας μας να εργαστούν στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, για να υλοποιήσουν συγκεκριμένο έργο που θα έχουν συναποφασίσει με τον εκάστοτε οργανισμό. Η Vodafone Ελλάδας θα καταβάλει το μισθό και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί μέσα από σχετικό διαγωνισμό.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ -Αριθμός επιτυχόντων : 10 -Διάρκεια εργασίας: 6 μήνες -Έναρξη εργασίας: 20 Ιανουαρίου 2015 -Μισθός: έως 8.000 € -Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές: έως 2.000 € -Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 15 Σεπτεμβρίου - 12 Οκτωβρίου 2014
Καθένας από τους 10 επιτυχόντες θα διατηρεί εργοδοτική σχέση με τον οργανισμό της επιλογής του, ο οποίος θα καλύπτεται από σχετική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επισκεφθείτε το http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10011 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις κυρίες Ναυσικά Ζευγώλη (τηλέφωνο: 210-6702395)  Αλεξάνδρα Παπανικολάου (τηλέφωνο: 210-6702691).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κάθε αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με την ανθρωπιστική και κοινωφελή της αξία, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και το εφικτό της υλοποίησής της. Επίσης, όλες οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογούνται με βασικά κριτήρια τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης τη δέσμευση των υποψηφίων.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι: -Έχει προσδιορίσει σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου που θα αναλάβει. -Καταδεικνύει τον αντίκτυπο του έργου στην κοινωνία (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό). -Παραθέτει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (π.χ. αριθμό των ατόμων που θα ωφεληθούν από το έργο). -Είναι σαφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει το προτεινόμενο έργο, προκειμένου να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!                                                                                                                                                                                                     ΤΟ Δ.Σ.
Νέα κριτήρια για επιδόματα και απαλλαγές αναπήρων!!!

"FREEDOM DRIVE 2015"

Η εκδήλωση – διαμαρτυρία «Freedom Drive» διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανεξάρτητη Διαβίωση (European Network on Independent Living – ENIL) στο Στρασβούργο κάθε δύο χρόνια (από το 2003) δίνοντας μια ευκαιρία στα μέλη της Κίνησης για την Ανεξάρτητη Διαβίωση και τους βουλευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναντηθούν με στόχο την έμπνευση και την προώθηση των θεμάτων της Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Το επόμενο Freedom Drive θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες περί τα μέσα Σεπτέμβρη του 2015 και θα διαρκέσει 5 ημέρες.