Τρίτη 12 Μαρτίου 2013

Νέο Παμπατραϊκό συλλαλητήριο πραγματοποιείται την Τετάρτη 13-3-2013 στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, ενάντια στο σχέδιο "ΑΘηνά".

Σε σχετική ανακοίνωση εκαπιδευτικών συλλόγων αναφέρεται:

"ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΛΟΙ/ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΠΑΤΡΑΪΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ, ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3, 6:00 μ.μ Πλ. Γεωργίου


Πηγή: http://xespao.blogspot.com

Η έμφυλη βία και οι επιπτώσεις της στην υγεία των γυναικών

Ο όρος έμφυλη βία (gender-based violence) χρησιμοποιείται για να καταδείξει ότι πολλά περιστατικά βίας κατά των γυναικών έχουν ως επίκεντρο τις ανισότητες κατά φύλο που προκαλούν την διαιώνιση της χαμηλότερης νομικής, κοινωνικής και οικονομικής θέσης των γυναικών στο κοινωνικό σύνολο.
ΘΕΜΑ: «Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες».

Κοινοτική Οδηγία για προσβάσιμο Διαδίκτυο - Τι ζητά το αναπηρικό κίνημα

Στις 3 Δεκεμβρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την προσβασιμότητα των δημόσιων διαδικτυακών τόπων, όπως είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Δήμων, οι ιστοσελίδες για τις φορολογικές δηλώσεις, οι υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας, δημόσιες ιστοσελίδες για την εκπαίδευση, την υγεία κλπ. Μετά την ανάλυση και εξέταση της πρότασης, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) παρουσίασε τη θέση του σχετικά με την πρόταση, καθώς και τις προτάσεις τους ώστε η προσβασιμότητα στο διαδίκτυο να γίνει πραγματικότητα για τους 80 εκ. Ευρωπαίους πολίτες με αναπηρία.

Παρά τη δέσμευση που ανέλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ στη Ρίγα το 2006 και την επικύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ( CRPD), που οποίο προβλέπει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις με το γενικό πληθυσμό σε όλες τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, σήμερα το 2/3 των δημόσιων δικτυακών τόπων στην Ευρώπη εξακολουθούν να μην είναι προσβάσιμα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια καλή ευκαιρία για την ΕΕ να εφαρμόσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και να εξετάσει πραγματικά τη δέσμευσή της. Για το σκοπό αυτό, το EDF πιστεύει ότι μόνο μια πρόταση με ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και ένα δεσμευτικό μηχανισμό επιβολής θα φέρει πραγματική αλλαγή.

Τι περιμένει το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα

- Τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της πρότασης: Πιστεύουμε ότι το ισχύον πεδίο εφαρμογής της πρότασης είναι υπερβολικά περιοριστικό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει δικτυακούς τόπους όλων των δημόσιων φορέων », που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα στο κοινό, όπως είναι τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, οι βιβλιοθήκες, οι υπηρεσίες απασχόλησης, υγειονομικής περίθαλψης, οι αμοιβαίες υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
- Ένας μηχανισμός επιβολής: Πιστεύουμε ότι χωρίς έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής και ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης με τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους, η πρόταση αυτή δεν θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων.
- Μια προσέγγιση της εσωτερικής αγοράς: Η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να εστιάζεται μόνο στις παροχές για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη γενικότερα. Ο ρόλος των αγορών είναι, μεταξύ άλλων, η κοινωνική ένταξη, η ισότητα, η μη διάκριση και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Η Θέση του EDF http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=32089

Ράμπα σε παραλία για ΑμεΑ, ή… πάρκινγκ;

Έτος 2013 μ.Χ. και ακόμη στην Ελλάδα, το παραπάνω ερώτημα δεν φαίνεται να έχει εύκολη απάντηση. Καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. δείχνει το βάθος και την έκταση των αρνητικών στερεοτύπων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που διέπουν ακόμα ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας…

Γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία έχει φτάσει στο στάδιο της τετραπληγίας, κατέθεσε στις 26-11-2012 αίτηση προς το Δήμο Λαυρεωτικής για να της χορηγηθεί άδεια για κατασκευή ράμπας στην παραλία «Τουρκολίμανο» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Τα έξοδα μάλιστα τα ανέλαβε η ίδια!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ως όφειλε συμφώνησε και έθεσε και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα έπρεπε να τηρηθούν: «Η ράμπα θα πρέπει να είναι κάθετα προς την ακτογραμμή, επιτρέποντας την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις …» κλπ.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε με ίδια οικονομικά μέσα της ενδιαφερόμενης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ΚΥΑ για το θέμα.

Όμως το εν λόγω έργο σταμάτησε μετά από ενέργειες περιοίκων οι οποίοι έχουν στραφεί ακόμα και εναντίον της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής με το αιτιολογικό ότι «ενοχλούνται με το θέαμα και ότι με το άνοιγμα της ράμπας χάνεται μία θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στην σκιά»!!!

Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον Δήμο και όλους τους εμπλεκομένους να δώσουν εντολή για τη συνέχιση της κατασκευής της ράμπας προασπίζοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής.

Να σταθούμε όλοι ενάντια σε ιδιοτελή συμφέροντα που χαρακτηρίζονται από μικροψυχία και γίνονται τροχοπέδη στην άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία.
Photo: Ράμπα σε παραλία  για ΑμεΑ, ή… πάρκινγκ; 

Έτος 2013 μ.Χ. και ακόμη στην Ελλάδα, το παραπάνω ερώτημα δεν φαίνεται να έχει εύκολη απάντηση. Καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. δείχνει το βάθος και την έκταση των αρνητικών στερεοτύπων και των ρατσιστικών συμπεριφορών που διέπουν ακόμα ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας…

Γυναίκα με σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία έχει φτάσει στο στάδιο της τετραπληγίας, κατέθεσε στις 26-11-2012 αίτηση προς το Δήμο Λαυρεωτικής για να της χορηγηθεί άδεια για κατασκευή ράμπας στην παραλία «Τουρκολίμανο» της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας. Τα έξοδα μάλιστα τα ανέλαβε η ίδια!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ως όφειλε συμφώνησε και έθεσε και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα έπρεπε να τηρηθούν: «Η ράμπα θα πρέπει να είναι κάθετα προς την ακτογραμμή, επιτρέποντας την είσοδο στο νερό των χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), με τις εξής προϋποθέσεις …» κλπ. 

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε με ίδια οικονομικά μέσα της ενδιαφερόμενης, όπως αναφέρεται στην καταγγελία που κατατέθηκε στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτουν οι ΚΥΑ για το θέμα.

Όμως το εν λόγω έργο σταμάτησε μετά από ενέργειες περιοίκων οι οποίοι έχουν στραφεί ακόμα και εναντίον της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Λαυρεωτικής με το αιτιολογικό ότι «ενοχλούνται με το θέαμα και ότι με το άνοιγμα της ράμπας χάνεται μία θέση για να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στην σκιά»!!!

Η ΕΣΑμεΑ καλεί τον Δήμο και όλους τους εμπλεκομένους να δώσουν εντολή για τη συνέχιση της κατασκευής της ράμπας προασπίζοντας τα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία για την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. 

Να σταθούμε όλοι ενάντια σε ιδιοτελή συμφέροντα που χαρακτηρίζονται από μικροψυχία και γίνονται τροχοπέδη στην άσκηση ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής για τα άτομα με αναπηρία.