Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΕΑΣΚΠ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕΑΣΚΠ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. της ΕΕΑΣΚΠ προσκαλεί τα τακτικά μέλη του Σωματείου, στην εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ», στις 6 μ. μ. και ενημερώνει τα μέλη της, τα εξής παρακάτω :

1)      Θα πραγματοποιηθούν εκλογές για εκπροσώπους στο Δ.Σ., για την Ε.Ε. και για αντιπροσώπους στην ΠΟΑμΣΚΠ. Θα γίνει  Εκλογοαπολογιστική Γ. Συνέλευση  την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013, στις 6.οο μ.μ. , σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ»,  για να  εκλεγεί τριμελής εφορευτική επιτροπή , η οποία θα καθορίσει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας των αρχαιρεσιών, θα ανακηρύξει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάσει τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί και θα ορίσει την ακριβή ημερομηνία των εκλογών. Δικαίωμα στις αρχαιρεσίες, έχουν μόνο τα Τακτικά Μέλη (ΑΣΘΕΝΕΙΣ) του Σωματείου.