Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΕΑΣΚΠ- Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 2015

Δήλωσε συμμετοχή στο Vodafone World of Difference
μέσω της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτ. Ελλάδας.

Η ΕΕΑΣΚΠ αναζητά ένα άτομο που επιθυμεί να απασχοληθεί μέσω του προγράμματος Vodafone World of Difference για έξι μήνες
στις δράσεις του φορέα (Ειδικότητες  : 1) κοινωνικός λειτουργός ή 2) ψυχολόγος ή 3) γραμματέας ).

 Για αποστολή συγκεκριμένης πρότασης μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2015, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ                                              
 Εργατικές Κατοικίες Νέου Δρόμου 2  Πάτρα
Τηλ. – Faχ: 2610422655     
Κινητό : 6937234419
 e-mail: eenosims@yahoo.gr

Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα Vodafone World  of  Difference προσφέρει σε 10 επιτυχόντες τη δυνατότητα να εργαστούν στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους για έξι μήνες.
Η Vodafone θα καταβάλει το μισθό και τις σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί, δίνοντάς του τη δυνατότητα να στηρίξει για έξι μήνες το έργο του οργανισμού που έχει επιλέξει, και να συμβάλει στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της κοινωνίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από την 14η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα :
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10012

Όροι και Προϋποθέσεις :
 http://www.vodafone.gr/portal/resources/media/wod-terms-conditions-15-16-gr.pdf

Δήλωση συμμετοχής : 
http://www.vodafone.gr/portal/client/formbuilder/wodform.action


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ VODAFONE 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference θα δώσει και φέτος τη δυνατότητα σε 10 άτομα να εργαστούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους, για να υλοποιήσουν συγκεκριμένο έργο που θα έχουν συναποφασίσει με τον εκάστοτε οργανισμό. Η Vodafone Ελλάδας θα καταβάλει το μισθό και τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί μέσα από σχετικό διαγωνισμό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
'Αριθμός επιτυχόντων : 10 Διάρκεια εργασίας: 6 μήνες Έναρξη εργασίας: Ιανουάριος 2016 Μισθός: έως 8.000 € Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές: έως 2.000 € Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 14 Σεπτεμβρίου - 11 Οκτωβρίου 2015
Καθένας από τους 10 επιτυχόντες θα διατηρεί εργοδοτική σχέση με τον οργανισμό της επιλογής του, ο οποίος θα καλύπτεται από σχετική σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Επισκεφθείτε το www.vodafone.gr/world-of-difference
http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10011
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις κυρίες Ναυσικά Ζευγώλη (τηλέφωνο: 210-6702395) και  Αλεξάνδρα Παπανικολάου (τηλέφωνο: 210-6702691).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
  Κάθε αίτηση αξιολογείται σύμφωνα με την ανθρωπιστική και κοινωφελή της αξία, τα μετρήσιμα αποτελέσματα και το εφικτό της υλοποίησής της. Επίσης, όλες οι αιτήσεις συμμετοχής αξιολογούνται με βασικά κριτήρια τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα τυπικά προσόντα, καθώς επίσης τη δέσμευση των υποψηφίων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, κάθε υποψήφιος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι: Έχει προσδιορίσει σαφείς στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου που θα αναλάβει. Καταδεικνύει τον αντίκτυπο του έργου στην κοινωνία (τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό). Παραθέτει συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία (π.χ. αριθμό των ατόμων που θα ωφεληθούν από το έργο). Είναι σαφής ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει το προτεινόμενο έργο, προκειμένου να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!                                                                                                                                                                                           ΤΟ Δ.Σ. ΕΕΑΣΚΠ

Επιστολή-«καμπανάκι» προς τον πρωθυπουργό από Άτομα με Αναπηρία

Επιστολή προς τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλε σήμερα, Παρασκευή, η Εθνική...
NEWS.IN.GR