Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΑΣΚΠ ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Μ.Κ.Ο. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

Με μεγάλη ικανοποίηση το Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας (ΕΕΑΣΚΠ) δέχτηκε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της πρότασης «Συνηγορία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα» σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την «Αύξηση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες».
   Η συγκεκριμένη πρόταση με συνολική βαθμολογία 82,50 ήρθε πρώτη σε επίπεδο φορέων Δυτικής Ελλάδας και 5η σε Πανελλαδικό επίπεδο (http://www.weareallcitizens.gr/articles/finallist.html#.VGS96snxGet).
   Η πρωτιά αυτή μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας, καθώς αποδεικνύει ότι το έργο μας και η επιστημονική ομάδα που πλαισιώνει την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκα τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης και μάλιστα με εξωτερικές αντικειμενικές διαδικασίες αξιολόγησης.
   Συγχαρητήρια, επίσης, αξίζουν και στο συντονιστή φορέα της παραπάνω πρότασης, τη Μ.Κ.Ο. «ΦΡΟΝΤΙΖΩ», καθώς και στους άλλους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Σύλλογο Ψυχικής Υγείας – ΣΟΨΥ Πάτρας, το Σύλλογο Προστασίας Υγείας & Περιβάλλοντος Περιοχής Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας και την «ΠΡΟΤΑΣΗ» - Κίνηση για έναν άλλο τρόπο ζωής, των οποίων οι προτάσεις  επιλέγηκαν για χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
       Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο τους.
Με εκτίμηση
Το Δ.Σ. ΕΕΑΣΚΠ