Τρίτη 2 Ιουνίου 2015

Συ-Ζώντας με τη Σκλήρυνση κατά πλάκας.

Μια κατάθεση ψυχής από τη Μαργαρίτα Καραγιώργου Πρόεδρο της ΕΕΑΣΚΠ, για το προσωπικό της βίωμα γύρω από μια πάθηση που απαιτεί εξωστρέφεια.
Εφημερίδα: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2015