Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           Πάτρα, 14 Ιουλίου 2014
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΘΕΜΑ: ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΣΧΕΤ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΟΙΚ. 53768 ΤΗΣ 1.7.14 – ΦΕΚ 1796/ΤΒ΄

Αξιότιμοι Κύριοι-ες,

Από το άνω σχετικό πληροφορηθήκαμε τα όρια της φαρμακευτικής δαπάνης των ιατρών ανά ασθενή ανά ειδικότητα ανά νομό και μήνα καθώς και για τα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης για τα φάρμακα δραστικών ουσιών εκτός προστασίας.

Με την παρούσα η ΕΕΑΣΚΠ Δυτικής Ελλάδος σας ζητά να μεριμνήσετε άμεσα προκειμένου να εξαιρεθούν οι Πάσχοντες με ΣΚΠ από το πλαφόν συνταγογράφησης.

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας είναι μια ανίατη νόσος η οποία, μεταξύ άλλων, απαιτεί συνεχή προστατευτική αγωγή με ειδικά φάρμακα υψηλού κόστους. Με το όριο του καθορισμού της δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το μηναίο κόστος μόνον της κύριας φαρμακευτικής αγωγής των Ατόμων με ΣΚΠ κυμαίνεται μεταξύ 600 € και 1200 €, αντιλαμβάνεστε ότι εύκολα υπερβαίνεται αυτό το όριο με αποτέλεσμα ο ασθενής να αποκλείεται από τα ό,ποια νέα πρωτοποριακά φαρμακευτικά σκευάσματα και τελικώς η επιβάρυνσή του αλλά και του κοινωνικού συνόλου να είναι μεγαλύτερη.

Τα σκευάσματα αυτά θα πρέπει να συνταγογραφούνται τουλάχιστον ανά τρίμηνο και όχι ανά μήνα δεδομένου ότι ο έλεγχος για την, πιθανώς, αναγκαία αλλαγή της προστατευτικής κύριας αγωγής γίνεται ανά έτος, η νόσος, δεν είναι ιάσιμη και επιπλέον οι πάσχοντες αντιμετωπίζουν και κινητικά προβλήματα. Η μηνιαία συνταγογράφηση βαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγείας, με τις συχνές επισκέψεις σε ειδικούς γιατρούς, καθώς και τον ασθενή ο οποίος έχει δυσχέρεια στη μετακίνηση.
Λόγω του άνω τεθέντος ορίου, δυσχεραίνεται η συνταγογράφηση της πρόσθετης φαρμακευτικής αγωγής που είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των συνοδών προβλημάτων της νόσου (κατάθλιψη, κόπωση, οπτικές, ορθοκυστικές, σεξουαλικές διαταραχές, προβλήματα λόγω ανοσοκαταστολής κ.λπ.) με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται περισσότερο η κατάσταση του πάσχοντα με Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ο ασθενής έτσι δεν λαμβάνει ή λαμβάνει πλημμελώς την αναγκαία και απαιτούμενη αγωγή, για την οποία σημειωτέο έχει υψηλή οικονομική συμμετοχή και όχι μηδενική. Για την ίδια πρόσθετη αγωγή κατά την προμήθειά της, γνωστοποιείται στον ασθενή μέσω του φαρμακοποιού του η ύπαρξη σκευασμάτων με την ίδια ή τις ίδιες δραστικές ουσίες και καλείται ο ασθενής να επιλέξει το σκεύασμα. Ο ασθενής σπανίως έχει τις απαιτούμενες γνώσεις για την κατάλληλη επιλογή του, οπότε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημερινές οικονομικές συνθήκες, επιλέγεται απ’ αυτόν το οικονομικότερο σκεύασμα και επ’ ουδενί το καλύτερο.

Το άνω όριο συνταγοράφησης, εξαναγκάζει τον ασθενή με ΣΚΠ να μην έχει σταθερό θεράποντα ιατρό αφού αν ο ιατρός του τη στιγμή της συνταγογράφησης έχει υπερβεί αυτό το όριο, αναγκάζεται ο ασθενής να καταφεύγει αλλού πράγμα που πιθανώς να οδηγεί στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ ιατρού-ασθενή, αλλά κυρίως οδηγεί στη μη σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου λόγω συχνής εναλλαγής του θεράποντα ιατρού.

Το Υπουργείο Υγείας με γνώμονα την περιστολή των δαπανών υγείας στην προσπάθειά του να μειώσει την άκριτη υπερσυνταγογράφηση επιβάλει οριζόντια το μέτρο αυτό.

Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ως χρόνια και ανίατη νόσος δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται καθαρά με λογιστικό τρόπο μιας και πλήτει τα άτομα στην πιο παραγωγική τους ηλικία για τα οποία θα πρέπει να καταβάλλονται οι μέγιστες δυνατές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της νόσου γιατί έτσι αντισταθμίζεται η επιβάρυνση στην πολιτεία από την ενεργό συμετοχή των ΑμΣΚΠ στην κοινωνία ως παραγωγικά της μέλη, αλλά μειώνεται επίσης και το κόστος της πολιτειακής δαπάνης εξαιτίας της αποφυγής μιας πιθανής νοσοκομειακής νοσηλείας των πασχόντων, λόγω επιδείνωσης της νόσου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για μια εκ του σύνεγγυς επαφή μαζί σας για τυχόν διευκρινήσεις και γνωστοποίηση των αιτημάτων του Σωματείου για τα ΑμΣΚΠ.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
- Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη
- Αναπληρωτή Υγείας κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο
- Υφυπουργό Υγείας κ. Κατερίνα Παπακώστα
- Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας κ. Π. Καλλίρη
- Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Χριστίνα Παπανικολάου
- Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
- Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
- Καθηγητή Νευρολογίας και Δ/ντή Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγιά Η Βοήθεια» και Πρόεδρο της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας κ. Παναγιώτη Παπαθανασόπουλο.
- Διευθυντή Νευρολογικού Τμήματος του Γεν. Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» κ. Νικόλαο Μακρή.
- Πολιτικά κόμματα της Μείζονος και Ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Μαργαρίτα Καραγιώργου
Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιστη της ΣΚΠ Δυτικής Ελλάδος
τηλ: 6937 23 44 19, 2610310071