Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012

Αποτελέσματα Κατάταξης Υποψηφίων για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Π.Ε. Αχαΐας

Το Σωματείο της ΕΕΑΣΚΠ συμμετείχε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ του τμήματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, όπου εγκρίθηκαν 10 θέσεις εργασίας (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών και γραμματείας).
Σας ενημερώνουμε ότι ο δικαιούχος φορέας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, έχει ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων κατάταξης της υπ' αριθμ. ΚΟΧ 5.702/01/2012 ανακοίνωσης πρόσληψης για την Κοινωφελή Εργασία στην ΠΕ Αχαΐας.
Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε ΠΔΕ www.inedytel.gr και εντός της ημέρας θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ – www.asep.gr, στην Ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε www.inegsee.gr .
Οι προσληπτέοι οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 5/9/2012, να αποστείλουν με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, το έντυπο αποδοχής θέσης με το οποίο αποδέχονται εγγράφως τη θέση εργασίας.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από την Τρίτη 28/8/2012 έως και την Πέμπτη 30/8/2012.
Σημ. : Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη αποστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.

Συγκεκριμένα οι προσληπτέοι στην ΕΕΑΣΚΠ είναι οι εξής:

273 ΛΕΜΠΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
273 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
274 ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
274 ΟΧΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
275 ΘΩΜΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
275 ΜΑΣΣΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ
276 ΚΟΤΟΥΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
276 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
277 ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
277 ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
Δελτίο Τύπου Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων ΠΕ Αχαΐας.doc
Οδηγίες προς οφελούμενους ΠΕ Αχαΐας.doc

Υπόδειγμα [1] - Έντυπο Αποδοχής Θέσης.doc
Υπόδειγμα [2] - Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής.doc
Υπόδειγμα [3] - Έντυπο Ένστασης.doc

01 - Πίνακας Αποκλειομένων ΠΕ Αχαΐας.pdf
02 - Πίνακας Κατάταξης κατά αύξουσα σειρά ΑΜΚΑ ΠΕ Αχαΐας.pdf
03 - Πίνακας Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά Βαθμολογίας ΠΕ Αχαΐας.pdf
04 - Πίνακας Προσληπτέων ΠΕ Αχαΐας.pdf

ΕΕΑΣΚΠ-Δ.Τ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ