Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥΠαναγιώτης Καρανάσιος, Νευρολόγος-Επιμελητής Α΄, Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ¨Αγ. Ανδρέας , ομιλία με θέμα : Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ΣΚΠ.

Σκοπός της ομιλίας η υπενθύμιση τεκμηριωμένων απόψεων η ενημέρωση για νέα δεδομένα κυρίως στον τομέα της σύνδεσης των περιβαλλοντικών παραγόντων και της νόσου και τέλος ανακοινώσεις στο ECTRIMS 2012.
Ο κ.Καρανάσιος ξεκίνησε με μια αρχική αναφορά στην ιδιόμορφη αυτή νόσο λέγοντας ότι η  ΣΚΠ είναι η συχνότερη των απομυελινωτικών νόσων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Προσβάλλει νέους ανθρώπους. Έχει διαφορετική πορεία σε κάθε ασθενή. Είναι το συχνότερο αίτιο αναπηρίας (μη τραυματικής αιτιολογίας) σε νέους. Έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Και τέλος ότι η ΣΚΠ πιστεύεται ότι έχει ανοσολογική – γενετική αιτιολογία.
Επιδημιολογικά στοιχεία έχουν δείξει ότι υπάρχουν στις ΗΠΑ: 400000 πάσχοντες, ΕΥΡΩΠΗ: 83/100000, ΕΛΛΑΔΑ: 46,7/100000 ( 5000 πάσχοντες ) Επίπτωση: 4,3/100000, Γυναίκες/Άνδρες: 2/1 (ή και 3-4/1), Ηλικία εμφάνισης 20 – 50 χρ., Peak: 20-35 χρ. Η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε παιδιά.
Ο ομιλητής συνέχισε με στοιχεία υπέρ της γενετικής αιτιολογίας της ΣΚΠ αναφέροντας ότι η πιθανότητα εμφάνισης της είναι 2% για γονείς ή ετεροθαλή αδέλφια, 3% αδελφός, 5% διζυγωτικοί δίδυμοι και 25% στους μονοζυγωτικούς.
 
Κατόπιν έγινε παράθεση στοιχείων υπέρ της περιβαλλοντικής αιτιολογίας της ΣΚΠ. Δεν υπάρχουν στοιχεία ύπαρξης της νόσου πριν το 1822 (έναρξη βιομηχανικής εποχής στην Ευρώπη). Παρατηρούνται αλλαγές (π.χ. συχνότητα φύλο, αύξηση επίπτωσης) εντός 30 χρ. (1-2 γενεές) δηλ. πολύ σύντομα για να οφείλεται σε γονιδιακή αλλαγή. Επίσης στοιχεία έχουν δείξει αυξημένη επίπτωση σε μετανάστες ανάλογα με ηλικία μετακίνησης, μικρότερες ηλικίες από 15 χρόνων ακολουθούν την επίπτωση του τόπου μετανάστευσης, ενώ μεγαλύτερες των 15 χρόνων ακολουθούν  την επίπτωση του τόπου καταγωγής.
Από χρόνια έχει διατυπωθεί η θεωρία ότι πιθανά μια αρχική λοίμωξη ευαισθητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα για να ακολουθήσουν αργότερα άλλες λοιμώξεις που πυροδοτούν την έναρξη της νόσου. Η επιβεβαίωση της θεωρίας είναι δύσκολη λόγω της πληθώρας των παθογόνων ιών/μικροβίων και λόγω μεθοδολογικών προβλημάτων. Εν μέσω αντικρουόμενων συμπερασμάτων διάφοροι ιοί ή μικρόβια έχουν ενοχοποιηθεί όπως οι ερπητοϊοι (HHV-6 ανίχνευση στον εγκεφαλικό ιστό-ΕΝΥ), ο Ebstein-Barr ιός, ρετροϊοί και τέλος το χλαμύδιο της πνευμονίας. Σύμφωνα με τα νεώτερα δεδομένα δύο παράγοντες φαίνεται να σχετίζονται πρώτον ο ιός Epstein-Barr(EBV) και δεύτερον η έλλειψη βιταμίνης D (έκθεση στον ήλιο).
Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία σχέσης EBV με ΣΚΠ. Οι διάφορες επιδημιολογικές μελέτες την τελευταία 10ετία υποστηρίζουν ότι μετά την νόσηση από λοιμώδη μονοπυρήνωση την αυξημένη εμφάνιση αυξάνει ο κίνδυνος για ΣΚΠ κατά 2-3 φορές. Άλλα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση είναι η αυξημένη συχνότητα ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι EBV σε πάσχοντες  και διήθηση από EBV σε ιστοτεμάχια σε βιοψίες εγκεφάλου. Πάντως απέχουμε αρκετά από το να αποδείξουμε αν και ποια είναι η συσχέτιση μεταξύ EBV και ΣΚΠ.
Στη συνέχεια ο κ.Καρανάσιος έκλεισε την ομιλία του με τα στοιχεία σχέσης βιταμίνης D με ΣΚΠ. Όπου αναφέρθηκαν τα εξής. Περισσότεροι από 50 γονιδιακοί τόποι έχουν σχέση με τη ΣΚΠ. Ο ρόλος της βιταμίνης D δεν περιορίζεται μόνο στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Η δράση της στο γονιδίωμα που πραγματοποιείται μέσω των υποδοχέων VDR δεν είναι πλήρως κατανοητή. Βρέθηκε όμως, μετά τη διέγερση με καλσιτριόλη (D3), η σύνδεση περισσότερων από 2000 γονιδιακών επιτόπων  με τους VDR και τη μεταβολή στην έκφραση  περισσότερων από 200 γονιδίων. Επίσης πολλά από τα σημεία σύνδεσης των VDR είναι κοντά στα γονίδια που σχετίζονται με τη ΣΚΠ. Ο EBV έχει σχέση με τη σύνδεση της βιταμίνης D στους υποδοχείς της και την έκφραση γονιδίων αλλά και με τα επίπεδα της βιταμίνης. Η έλλειψη βιταμίνης D στην εγκυμοσύνη φαίνεται ότι προκαλεί αύξηση στην έκφραση γονιδίων που οδηγούν σε μεταβολές στις επόμενες γενεές. Η βιταμίνη D έχει σχέση και με τη λειτουργία των Β και Τα λεμφοκυττάρων.
Άμεση σχέση υπάρχει μεταξύ υπεριώδους ακτινοβολίας – γεωγρ. Πλάτους με έμμεσο στοιχείο της υπόθεσης σύνδεσης της βιταμίνης D – ΣΚΠ. Πρόσφατη μελέτη σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες με την υποβολή ερωτηματολογίων έδειξε μόνο στην Νορβηγία και στην Ιταλία ότι βρέθηκε σχέση μεταξύ της έκθεσης στον ήλιο και στη ΣΚΠ. Η χαμηλή έκθεση στον ήλιο οδηγεί σε αυξημένη συχνότητα στη Νορβηγία σε ηλικίες 16 – 18 χρ. και στην Ιταλία σε ηλικίες 0-5 χρ.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ.Καρανάσιος συνόψισε ότι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τον υπεύθυνο περιβαλλοντικό παράγοντα καθώς και τον τρόπο που αυτός προκαλεί σε συγκεκριμένα άτομα την εκδήλωση της νόσου. Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε τον πολύπλοκο ανοσολογικό μηχανισμό τη σχέση με την έκφραση των γονιδίων και την επακόλουθη φλεγμονώδη απάντηση.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ

Νικόλαος Δημησιάνος, Νευρολόγος-Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, ομιλία με θέμα ΣΚΠ- Συμμόρφωση στη θεραπεία και Νεώτερα δεδομένα

Ο κ.Δημησιάνος ξεκίνησε την ομιλία του με την συμμόρφωση στην ΠΣ η οποία είναι κυμαινόμενη, τα ποσοστά διακοπής της θεραπείας κατά της ΠΣ τείνουν να είναι χαμηλότερα στις κλινικές μελέτες, σε σύγκριση με την κλινική πράξη. Oι ασθενείς πραγματοποιούν ελεγχόμενες, προγραμματισμένες και τακτικές επισκέψεις και έχουν μεγαλύτερα κίνητρα συμμόρφωσης στις κλινικές μελέτες. Στην κλινική πράξη όμως, η παραμονή στη θεραπεία μπορεί να πέφτει έως και στο 54% μετά από 4 έτη θεραπείας. Στο περιβάλλον μιας κοινότητας η παρακολούθηση μπορεί να ποικίλει, ενώ ο ασθενής εκτίθεται σε περισσότερους παράγοντες που μπορεί να δυσκολέψουν την συμμόρφωση. Σχετική μελέτη GAP σε πάνω από 2500 ασθενείς ως αίτια παράλειψης 1 ή περισσότερων ενέσεων με φθίνουσα σειρά και ποσοστό το οποίο αρχίζει από το 50% έδειξε τους εξής λόγους. Ξέχασα να την κάνω, κουράστηκα να κάνω ενέσεις, κόπωση, συπτώματα γριπώδους συνδρομής, άλγος στη θέση της ένεσης, κεφαλγία, δύσκολο άβολο πρόγραμμα δοσολογίας, άγχος της ένεσης, δερματικές αντιδράσεις, μυική αδυναμία, κατάθλιψη,,δεν προμηθεύτικα το φάρμακο, δεν ένιωθα ότι χρειαζόμουν την ένεση, απουσία κάποιου να μου την χορηγήσει, οικονομικοί λόγοι, δεν πιστευω στα οφελη της θεραπείας, κύηση προγραμματισμός κύησης. Τα φάρμακα δεν δρουν εάν οι ασθενείς δεν τα λαμβάνουν. Η κακή συμμόρφωση ή η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσουν σε κακή έκβαση, αυξημένο κόστος περίθαλψης, αποτυχία της θεραπείας και τέλος μακροπρόθεσμες
επιπλοκές. “Οι παρεμβάσεις που αυξάνουν τη  συμμόρφωση ενδέχεται να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην υγεία του πληθυσμού από οποιαδήποτε βελτίωση κάποιας ειδικής φαρμακολογικής θεραπείας.” Haynes RB et al. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD000011).

Στην συνέχεια ο κ.Δημησιάνος ανέφερε τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Rebismart και την συμβολή του στη θεραπεία. Η συσκευή με τις αυτόματες ρυθμίσεις ευκολίας και άνεσης για σωστή διαδικασία χορήγησης και το ιστορικό δόσεων βοηθάει στην αύξηση συμμόρφωσης, την κάλυψη αναγκών ασθενών, την παρακολούθηση θεραπείας, την συνεργασία ασθένούς γιατρού, την μεγαλύτερη ευκολία, την σωστή τεχνική και τέλος την καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ασθενείς.

Η ομιλία συνεχίστηκε με επεξήγηση της PEGυλιωμένης Ιντερφερόνης (polyethylene glycol (PEG)–conjugated (PEGylated) interferon beta-1a (PEG-IFN beta-1a)) και μια νέα μελέτη σχετικά (ADVANCE). Αυτή είναι μία μελέτη φάσης ΙΙΙ, διάρκειας 2 ετών για την υποδόρια PEG-IFN beta-1a 125 μg.  Στην οποία περίπου 1500 ασθενείς (RRMS) θα τυχαιοποιηθούν 1:1:1 σε placebo, PEG-IFN beta-1a κάθε 2 εβδομάδες ή PEG-IFN beta-1a κάθε 4 εβδομάδες. Μετά το 1ο έτος οι ασθενείς που είχαν τυχαιοποιηθεί σε εικονικό φάρμακο θα ξανατυχαιοποιηθούν σε PEG-IFN beta-1a κάθε 2 ή 4 εβδομάδες. Οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν στην ίδια δόση. Ανοικτού τύπου μελέτη επέκτασης (ATTAIN) διάρκειας 2 ετών για όλους τους συμμετέχοντες στη μελέτη ADVANCE. Και συνεχίστηκε με μια παρουσίαση στις υπάρχουσες και νέες θεραπείες στην ΠΣ με τα γνωστά φάρμακα από το 2000 Rebif, Betaferon/ Extavia,  Copaxone, Avonex,,Novantrone, το Tysabri από το 2006 και τα Oral Cladribine*, Gilenya, Fampridine από το 2011.  Αναμένεται απόφαση για έγκριση για το BG 12 Oral Fumarate. Ενώ τα Teriflunomide, Laquinimod, Alemtuzumab, Rituximab
II - RRMS; IIIPPMS και Daclizumab βρίσκονται σε ολοκλήρωση μελετών φάσης ΙΙΙ.

Την παρουσίαση έκλεισε ο ομιλητής με μια παρουσίαση της σχέσης ανάμεσα στο TYSABRI και της  PML  ( Προϊούσα Πολυεστιακή Λευκοεγκεφαλοπάθεια). Σύμφωνα με έρευνες τον Μάιο 2012 παρατηρήθηκαν 242 περιπτώσεις PML παγκοσμίως (2.36/1000 ασθενείς) και τον Οκτώβριο 2012, 298 περιπτώσεις PML παγκοσμίως σε σύνολο 104.300 ασθενών (2.71/1000 ασθενείς). ΕΕ: 176, ΗΠΑ: 105, Άλλες χώρες: 17, 63 ασθενείς απεβίωσαν (21%).  Οι ασθενείς οι οποίοι έιναι αρνητικοί, δηλαδή δεν έχουν αντισώματα του ιού που προκαλεί την PML η πιθανότητα να νοσήσουν ανεξάρτητα με την διάρκεια της θεραπείας είναι μικρότερη από 1/10000 ασθενείς. Η πιθανότητα να νοσήσουν ασθενείς οι οποίοι είναι θετικοί καθορίζεται από την λήψη ή όχι ανοσοκατασταλτικής θεραπείας στο παρελθόν και την διάρκεια χορήγησης του TYSABRI. Όσο μικρότερη η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου και οι ασθενείς δεν έχουν πάρει ανοσοκατασταλτική θεραπεία η πιθανότητα είναι μόλις 1/1900 ασθενείς. Ενώ όταν έχουμε και τους 3 παράγοντες, δηλαδή ανοσοκατασταλτική θεραπεία, μεγάλη διάρκεια χρήσης του φαρμάκου (>2 ετών) και θετικότητα στον ιό, τότε η πιθανότητα ανεβαίνει στο 1/94 ασθενείς. Με βάση αυτούς τους παράγοντες διαστρωμάτωσης κινδύνου έχει συνταχθεί αλγόριθμος για το πώς οι γιατροί θα συμπεριφέρονται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν την διάγνωση της νόσου σε έξαρση. Τότε αν είναι αρνητικοί στο αντίσωμα κάνουν την θεραπεία με TYSABRI και επανάληψη εξέτασης για τα αντισώματα ανά 6 μήνες.  Ασθενείς που δεν έχουν πάρει ανοσοκατασταλτική θεραπεία και είναι θετικοί είναι δόκιμο να ακολουθούν θεραπεία με TYSABRI αφού τα 2 πρώτα χρόνια ο κίνδυνος είναι μικρός και να γίνεται ετήσιος επανέλεγχος, ζυγίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά για κάθε ασθενή. Στους ασθενείς που έχουν πάρει ανοσοκατασταλτική θεραπεία και είναι θετικοί μπορούν να ακολουθούν την θεραπεία για ένα χρόνο και στη συνέχεια να γίνεται αλλαγή θεραπείας.

Ο κ.Δημησιάνος έκλεισε την ομιλία του επισημαίνοντας ότι η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα και η ελπίδα είναι ο μοναδικός δρόμος για το μέλλον.


Με επιτυχία η επετειακή εκδήλωση της Ένωσης για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας

αναφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης : 
http://radiogamma.blogspot.gr                                                http://www.symboulos.gr

http://www.attacktv.gr                                                             http://www.pelop.gr

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη, τους φίλους, τους εθελοντές, τους φορείς της εκκλησίας και της πολιτείας, καθώς και τους έγκριτους επιστήμονες ομιλητές και εύχεται σε όλους Υγεία και Χαρά στη ζωή τους.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΑΣΚΠ-βίντεο παρουσίαση

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΑΣΚΠ ΑΠΟ ΤΟ 2010-2012
μπορείτα να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.facebook.com/photo 

ΣΤΙΣ 10-11-2012-ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΑΣΚΠ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ


ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ.

Το Σωματείο της Ελληνικής Ένωσης για την Αντιμετώπιση της ΣΚΠ, κλείνει εφέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας του. Ξεκίνησε από μια μικρή παρέα ασθενών και φίλων το 1992. Η πορεία της ένωσης απέδειξε ότι υπάρχει θέληση, ελπίδα, αγάπη και αλληλεγγύη ανάμεσά μας.
Όταν το 1999 γνώρισα αυτήν την παρέα, θυμάμαι ότι οι συναντήσεις μας γίνονταν σε ζαχαροπλαστεία και τα συμβούλια στα σπίτια μας.
Αργότερα με τη βοήθεια του κ. Σπ. Συρίμπεη(καρδιολόγος) και κ. Ανδρ. Μακρυγιάννη(ψυχολόγος) που διατέλεσαν μέλη του Δ.Σ. του ιδρύματος ¨ΜΕΡΙΜΝΑ¨  φιλοξενηθήκαμε σε Διαγνωστικό γραφείο του ιδρύματος  ΜΕΡΙΜΝΑ.
Τα Άτομα με ΣΚΠ αυξάνονταν, καθώς και οι δραστηριότητές μας, έως ότου κάποια στιγμή φτάσαμε, να έχουμε 2 γραφεία στην πόλη της Πάτρας .
Το 2010 δυστυχώς λόγω οικονομικής στενότητας, κλείσαμε το παράρτημά μας και εγκαταστήσαμε όλη τη λειτουργία μας στην έδρα της ΕΕΑΣΚΠ, σε ένα χώρο μόλις 20 τ.μ., στις Εργ. Κατοικίες Ν. Δρόμου, ο οποίος είχε παραχωρηθεί το 2004 από τον Δήμο Πατρών.
Σήμερα το Σωματείο απαριθμεί 260 μέλη ασθενείς και συνεχώς μετά λύπης μας αυξάνονται .

δείτε όλη την ομιλία παρακάτω:

φωτογραφίες-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕΑΣΚΠ 10-11-2012

ακόμα περισσότερος φωτογραφίες παρακάτω καθώς επίσης και στον σύνδεσμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕΑΣΚΠ 10-11-2012

   Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η επετειακή εκδήλωση με επιστημονική ενημέρωση της ΕΕΑΣΚΠ, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 στις 5.30 μ. μ., στο ξενοδοχείο ¨ΑΣΤΗΡ¨ στην Πάτρα.

Η ΕΕΑΣΚΠ γιόρτασε τα 20 χρόνια λειτουργίας της σε μια αίθουσα κατάμεστη, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία του Σωματείου από την ίδρυσή του το 1992, από την επίτιμη Πρόεδρο και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης κ. Ευγενία Αρβανίτη.

   Ακολούθησε η ενημέρωση του έργου , των δράσεων και των διεκδικήσεων της ΕΕΑΣΚΠ, από την Πρόεδρο κ. Μαργαρίτα Καραγιώργου και συνέχισε με την επιστημονική ενημέρωση με θέμα : ΣΚΠ- Συμμόρφωση στη θεραπεία και Νεώτερα δεδομένα από τον κ. Νικόλαο Δημησιάνο, Νευρολόγο-Επιστημονικό Συνεργάτη Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Παναγιώτη Καρανάσιο, Νευρολόγο-Επιμελητή Α΄, Γενικού Νοσοκομείου Πατρών ¨Αγ. Ανδρέας με θέμα : Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ΣΚΠ.
   Την εκδήλωση χαιρέτησαν: ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών και Πρωτοπρεσβύτερος του Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα Πατρών πατήρ Νικόλαος Σκιαδαρέσης, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Φεσσιάν, ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρών κ. Θεοχάρης Μασσαράς, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού κ. Μαρία Ρούβαλη-Ανδρικοπούλου, ο Γραμματέας της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών κ. Τάσος Γιακουμής και τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού του παραρτήματος Πάτρας, η Πρόεδρος του ¨Άλμα Ζωής¨ Πάτρας κ. Λιολιώ Κολυπέρα, εκπρόσωπος του Ομίλου Εθελοντών ¨Αγκαλιάζω¨ κ. Αδαμαντία Δημοπούλου και ο συγγραφέας- δημοσιογράφος και επίτιμο μέλος της ΕΕΑΣΚΠ κ. Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.
   Στον συντονισμό των χαιρετισμών και των ομιλητών ήταν υπεύθυνη η δημοσιογράφος κ. Άντυ Μαγνησαλή.
   Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προσφέρθηκαν : καφές με πλούσια εδέσματα και αργότερα ελαφρύ δείπνο και η βραδιά έκλεισε με το μουσικό σχήμα του κ. Σωτήρη Τερλέση.                                                                                                                                                                                        Η εκδήλωση ήταν μια ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρίας Merck-Serono.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη, τους φίλους, τους εθελοντές, τους φορείς της εκκλησίας και της πολιτείας, καθώς και τους έγκριτους επιστήμονες ομιλητές και εύχεται σε όλους Υγεία και Χαρά στη ζωή τους.
Με εκτίμηση                                                                                                                                                             &n bsp;                                                       Το Δ.Σ.