Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012

Προκήρυξη πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας από τον δικαιούχο φορέα ΙΝ.Ε Γ.Σ.Ε.Ε.

Το Σωματείο της ΕΕΑΣΚΠ συμμετέχει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ του τμήματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, όπου εγκρίθηκαν  10 θέσεις εργασίας (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών και γραμματείας). Η υποβολή των αιτήσεων για την προκήρυξη από τον δικαιούχο φορέα το Ινστιτούτο Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 16/7/2012 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 25/7/2012 από τις 9:00 έως 14:00 και θα γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
  1. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κολοκοτρώνη 20,  Τ.Κ 26221 Πάτρα, τηλ. επικοινωνίας: 2610.624755
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία στην Πάτρα και στη διεύθυνση:
Ι.Ν.Ε / Γ.Σ.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑ
υπόψιν κου Φ. Πουλαστίδη
(τηλ. επικοινωνίας: 2610-624.755)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΣΚΠ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ (σελ 14) :
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»:

καθώς επίσης και στους παρακάτω συνδέσμους:
α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση και στην ιστοσελίδα του ( www.inegsee.gr  και  www.inedytel.gr
β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»(www.epanad.gov.gr)
γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από τηνκεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων ΚοινωφελήςΕργασία (ΚΟΧ)
δ) στους Συμπράττοντες Φορείς
ε) Στο site της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας : www.pde.gov.gr/gr/