Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2012

Tριμηνιαίο περιοδικό

Η ΠΟΑμΣΚΠ εκδίδει μαζί με τον ΣΑμΣΚΠ, τριμηνιαίο περιοδικό με διάφορα επιστημονικά άρθρα για την ΣΚΠ, καθώς και τα νέα των κατά τόπους πρωτοβάθμιων Σωματείων όπως η ΕΕΑΣΚΠ, που είναι μέλη της. Μπορείτε να ενημερωθείτε για το τελευταίο τεύχος στον σύνδεσμο : http://www.msassociationhellas.org/dyn/UserFiles/File/t23.pdf
και αναζητήστε τα προηγούμενα τεύχη στον σύνδεσμο :