Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Δικαιώματα επιβατών
Επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/reduced-mobility/index_el.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου