Σάββατο 23 Μαρτίου 2013

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη«Στη γραμμή των οριζόντων» υλοποιεί την Πράξη «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμου» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και προσκαλεί άνεργους άνδρες και γυναίκες προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις–Ενέργειες με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης σε Κοι.Σ.Π.Ε. και την ευρύτερη υποστήριξη τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου