Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

Θέμα: «Σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους που χορηγούνται
αποκλειστικά από Νοσοκομεία και Ιδ. Κλινικές άνω των 60 κλινών, τα οποία
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1α της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α) / οικ. 13833 (ΦΕΚ
235/Β΄/07-02-2013) Υ.Α.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου