Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις στο Δημόσιο

Με το νομοσχέδιο καθιερώνεται η καταβολή του 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία, την επομένη της εξόδου του από την ενεργό υπηρεσία.

Το ποσοστό αυξάνεται στο 60% εάν ο υπάλληλος είναι γονέας 3 τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία.

Το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι με τον τρόπο αυτό ο υπάλληλος αμέσως μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του, θα λαμβάνει προκαταβολή έναντι της σύνταξής του για διάστημα 8 μηνών κατ’ ανώτατο όριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου