Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία στην Δυτική Αττικη

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΡΓΑΞΙΑ» υλοποιεί πρόγραμμα για ατομα με αναπηρία πανω απο 50% στην Δυτική Αττικη
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων στους Δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού»
η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες»
της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

http://www.newsitamea.gr/ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου