Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Γιατροί του ΕΟΠΥΥ στις υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας

Ο υπουργός Εργασίας θα συμπεριλάβει ειδική διάταξη στο νέο νομοσχέδιο,προβλέπεται η συμμετοχή ιατρών του ΕΟΠΥΥ στις υγειονομικες επιτροπές αναπηρίας αλλα και την παραταση της χορήγησης της αναπηρικής σύνταξης.

Συγκεκριμένα προβλεπεται οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ να συμμετεχουν στις υγειονομικές επιτροπές αναπηρίας επαναχορήγηση της αναπηρικής σύνταξης σε όσους έχει διακοπεί όσο περιμένουν να εξεταστούν από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας για να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να έχουν το ίδιο ποσοστό αναπηρίας με αυτό που τους είχε χορηγηθεί η αρχική σύνταξη

Η ρύθμιση αναφέρει οτι στις περιπτώσεις επανεξέτασης συνταξιοδοτικών αποφάσεων λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμούν στα ΚΕΠΑ για ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για 6 μήνες με το ίδιο ποσό που έπαιρναν πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή αναπηρίας με ποσοστό άνω του 67%.
Εάν μετά τη γνωμάτευση κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν το ίδιο ποσοστό ή μικρότερο από αυτό με το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν, οι αχρεωστήτως παροχές αναζητούνται άτοκα διά συμψηφισμού με μηνιαία κράτηση 20% από τυχόν χορηγούμενες παροχές.
Εάν δεν χορηγούνται, αναζητούνται με τη διαδικασία του ΚΕΔΕ. Η ισχύς της διάταξης λήγει στις 31/10/2013. http://www.newsitamea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου