Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάρισας για ανασφάλιστους πολίτες...

Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάρισας για ανασφάλιστους πολίτες...
Εντός του Ιατρείου λειτουργεί και Κοινωνικό Φαρμακείο.....

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

• Το παλιό βιβλιάριο από την πρότερη ασφάλιση ή κάρτα ανεργίας

• Έγγραφο που ταυτοποιεί τα στοιχεία με φωτογραφία

• Υπεύθυνη δήλωση που προμηθεύει το ιατρείο όπου δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι και το ΑΜΚΑ ......
Photo: Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λάρισας για ανασφάλιστους πολίτες...
Εντός του Ιατρείου λειτουργεί και Κοινωνικό Φαρμακείο.....

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν όσοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

• Το παλιό βιβλιάριο από την πρότερη ασφάλιση ή κάρτα ανεργίας

• Έγγραφο που ταυτοποιεί τα στοιχεία με φωτογραφία

• Υπεύθυνη δήλωση που προμηθεύει το ιατρείο όπου δηλώνουν ότι δεν είναι ασφαλισμένοι και το ΑΜΚΑ ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου