Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιοι δεν θα πληρώσουν τον φόρο ακινήτων 2014Ποιοι δεν θα πληρώσουν τον φόρο ακινήτων 2014 Το νομοσχέδιο για το ενιαίο φόρο ακινήτων 2014 αναφέρει ποιοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον φόρο . Μεταξύ αυτών και τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού τους από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου