Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

Μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω αναπηρίας

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχετικά με το μειωμένο ωράριο εργασίας λόγω αναπηρίας .

Συγκεκριμένα η εγκυκλιο αναφέρει οτι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (Α’263), το μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, αφορά σε τακτικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., οι οποίοι ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) είναι τυφλοί ή παραπληγικοί-τετραπληγικοί, ή νεφροπαθείς τελικού σταδίου ή έχουν βεβαιωμένη αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

β) έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω.

γ) Έχουν σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό 100%, τον οποίο συντηρούν.

Ειδικώς, για την κατηγορία των τυφλών τηλεφωνητών, το μειωμένο ωράριο εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες ημερησίως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου