Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2013

ΕΕΑΣΚΠ- Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 2013

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα : http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10011

Όροι και Προϋποθέσεις : http://www.vodafone.gr/portal/resources/media/Vodafone_Elladas/Etairikh_Ypeythinotita/TermsConditions13-14_GR.pdf

Δήλωση συμμετοχής : http://www.vodafone.gr/portal/client/formbuilder/wodform.action

September 18, 2013 at 4:43pm

Πρόγραμμα Vodafone World of Difference 2013

Η ΕΕΑΣΚΠ αναζητά ένα άτομο που επιθυμεί να απασχοληθεί μέσω του προγράμματος Vodafone World of Difference για έξι μήνες στις δράσεις του φορέα, (Ειδικότητες  : 1) κοινωνικός λειτουργός ή 2) ψυχολόγος ή 3) γραμματέας ).

 Για αποστολή συγκεκριμένης πρότασης μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2013, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ                                              
 Εργατικές Κατοικίες Νέου Δρόμου 7   Πάτρα
Τηλ. – Faχ: 2610422655    e-mail: eenosims@yahoo.gr
Κινητό : 6937234419


Το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference προσφέρει σε 10 επιτυχόντες τη δυνατότητα να εργαστούν στον κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους για έξι μήνες. Η Vodafone θα καταβάλει το μισθό και τις σχετικές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί (έως 8.000 € και 2.200 € αντίστοιχα), δίνοντάς του τη δυνατότητα να στηρίξει για έξι μήνες το έργο του οργανισμού που έχει επιλέξει, και να συμβάλει στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της κοινωνίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από την 16η Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 13 Οκτωβρίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα : http://www.vodafone.gr/portal/client/cms/viewCmsPage.action?pageId=10011

Όροι και Προϋποθέσεις http://www.vodafone.gr/portal/resources/media/Vodafone_Elladas/Etairikh_Ypeythinotita/TermsConditions13-14_GR.pdf

 Δήλωση συμμετοχής :  http://www.vodafone.gr/portal/client/formbuilder/wodform.action
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου