Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013

Τι αλλάζει στα δικαιώματα των επιβατών

- Ο επιβάτης με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται, επιπλέον των υπολοίπων δικαιωμάτων του ως επιβάτης, τη δωρεάν μεταφορά κάθε απαραίτητου εξοπλισμού ή βοηθήματος που απαιτείται για την αυτόνομη μετακίνησή του και δωρεάν μεταφορά συνοδού εφόσον ο μεταφορέας το απαιτήσει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου