Σάββατο 6 Απριλίου 2013

ΠΑΤΡΑ: Ημερίδα με θέμα "Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία Α.Π.7,8,9"

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία Α.Π.7,8,9» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) διοργανώνει Ημερίδα στην Πάτρα στις 6 Απριλίου 2013 και ώρα 09:30-13:30 στο ξενοδοχείο Patra Palace (Όθωνος Αμαλίας 15).
Η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να συμβάλλει στην άμβλυνση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προώθηση μιας πιο ισότιμης κοινωνίας.
Στην Ημερίδα θα γίνει παρουσίαση της φιλοσοφίας και του στόχου του Έργου «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία», της διαλεκτικής σχέσης της εκπαίδευσης ενηλίκων με το αναπηρικό κίνημα, των βασικών αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και της προσβασιμότητας ως βασικής προϋπόθεσης για τη διασφάλιση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9
 
ΠΑΤΡΑ, 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Patra Palace (Όθωνος Αμαλίας 15)
 
09:30 - 10:00: Προσέλευση - Εγγραφές
 
10:00 - 10:10: Επίσημη έναρξη - Χαιρετισμός Βαρδακαστάνη Ιωάννη προέδρου Ε.Σ.Α.μεΑ.
 
10:10 - 10:30 Φιλοσοφία και στόχοι του Έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ»
Χατζηπέτρου Ανθή, Κοινωνική Ανθρωπολόγος - Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.
 
10:30 - 10:50: Αναπηρικό κίνημα και συνδικαλιστική εκπαίδευση: Μετασχηματίζοντας τον τρόπο προσέγγισης της αναπηρίας, Βαρδακαστάνης Ιωάννης, πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.
 
 
10:50 - 11:00: Διάλλειμα
 
 
11:00 - 11:30: Ο ρόλος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Χατζηπέτρου Ανθή, Κοινωνική Ανθρωπολόγος - Επιστημονικό Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ.
 
11:30 - 12:00: Η διασφάλιση της προσβασιμότητας στα εκπαιδευτικά προγράμματα ατόμων με αναπηρία (βασικά χαρακτηριστικά και ανάγκες ανά κατηγορία αναπηρίας)
Χριστοφή Μαρίλυ, Εμπειρογνώμονας σε θέματα προσβασιμότητας - Συνεργάτης Ε.Σ.Α.μεΑ.
 
12:00 - 12:30: Συζήτηση
 
13:00: Γεύμα
http://www.dete.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου