Τετάρτη 6 Μαρτίου 2013

H κοινωνική πολιτική ως μέσο επίτευξης της ευημερίας

-Η κοινωνική πολιτική μπορεί να προσδιοριστεί σε σχέση με την επίτευξη της ευημερίας ως ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην προαγωγή της, καθώς επίσης και ως ο όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσουμε την ακαδημαϊκή μελέτη τέτοιων δράσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου