Τρίτη 19 Μαρτίου 2013

Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών | Κοινωνικη Πολιτικη Κοινωνικη Θεωρια

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση στο ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών.
Γενικά Δικαιολογητικά
- Αίτηση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών
(Απαραίτητο έγγραφο)
- Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ
- Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε αυτούς.
- Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν υπάρχει)
- Έγχρωμη φωτογραφία
- Η φωτογραφία προσκομίζεται σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ποτέ βιβλιάριο ασθενείας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
- Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου και στο κείμενο της δηλώνεται ότι: «είναι ανασφάλιστος για τον κλάδο ασθενείας και ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στον ασφαλιστικό του φορέα.», επίσης θα δηλώνει και όλους τους ασφαλιστικούς φορείς σε περίπτωση ασφάλισής του σε άλλους εκτός του ΙΚΑ φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου