Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Τηλεφωνική Γραμμή Αμεσης Κοινωνικής βοήθειας

Η Τηλεφωνική Γραμμή Αμεσης Κοινωνικής βοήθειας αποτελεί το κεντρικό και καθοδηγητικό σημείο αναφοράς (υποδοχής) και συντονισμού του συστήματος παροχής υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής βοήθειας. Είναι στελεχωμένη με έμπειρους και ειδικά εκπαιδευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, επτά μέρες την εβδομάδα και ολόκληρο το χρόνο
παρέχει επείγουσα συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη παρέχει άμεση πληροφόρηση για τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας ενεργοποιεί και συντονίζει τους μηχανισμούς επείγουσας επιτόπιας κοινωνικής παρέμβασης παραπέμπει στις υπόλοιπες Μονάδες και Υπηρεσίες του Δικτύου του Ε.Κ.Κ.Α., καθώς και συμβάλει στη διασύνδεση με άλλες Υπηρεσίες και Οργανισμούς του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όσους απευθύνονται και χρήζουν περαιτέρω βοήθειας
τηρεί σύστημα καταγραφής των δεδομένων της ζήτησης και των παρεχομένων υπηρεσιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου