Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 300,00 ευρώ ετησίως για μαθητές έως 16 ετών

-Βασική προϋπόθεση είναι να μην υπερβαίνει το ετήσιο φορολογητέο
οικογενειακό εισόδημα τα 3.000 ευρώ ( πραγματικό ή τεκμαρτό επίδομα)

Το σχολικό επίδομα για τους μαθητές ανέρχεται στο ποσό των 300,00
ευρώ ετησίως για κάθε παιδί μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης και καταβάλλεται
μετά τη λήξη έκαστου σχολικού έτους.

Σε κάθε περίπτωση με την συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας του
παύει να καταβάλλεται το εν λόγω επίδομα

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες,
συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων
κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία
υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου