Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !


Το νέο Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ

Συνεδρίασε σήμερα 10 Φεβρουαρίου το Γενικό Συμβούλιο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία υπό τη νέα του σύνθεση http://esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=4227&MMN_position=20%3A20&thms=4&ns_news=1 , όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν γι’ αυτό το σκοπό στις 9 Φεβρουαρίου 2013.

Το Γενικό Συμβούλιο συνήλθε μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου Ιωάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος προέδρευσε σ’ αυτή τη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την εκλογή των 15 μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας της Συνομοσπονδίας.

Τα 15 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας προέρχονται από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ως ακολούθως: τα 4 μέλη εκπροσωπούν τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία και τα υπόλοιπα 11 είναι άτομα με αναπηρία και προέρχονται από τα μέλη του υπόλοιπου Γενικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ισχύοντος καταστατικού .Το Γενικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του προεδρεύοντος, εξέλεξε ομόφωνα, σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα του Καταστατικού στα 15 μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας που είναι:

Τα 11 μέλη που είναι άτομα με αναπηρία, είναι οι εξής:
Αβραμίδης Νικόλαος, Βαρδακαστάνης Ιωάννης, Γαργάλης Κώστας, Γιάλλουρος Ιωάννης, Κεσόγλου Χρήστος, Κλεισιώτης Θωμάς, Κοτζιάς Γεώργιος, Λάγιου Σπυριδούλα, Λεοντόπουλος Γρηγόρης, Τσιουλάκης Ράλλης, Χαροκόπος Αντώνης.

Τα 4 μέλη που εκπροσωπούν τους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία, είναι οι εξής:
Ζαφειροπούλου Φωτεινή, Λυμβαίος Ιωάννης, Νάστας Χρήστος, Σπηλιόπουλος Ιωάννης.

Στη συνέχεια και μετά από πρόταση του πλειοψηφίσαντος Συμβούλου κ. Ι. Βαρδακαστάνη η Εκτελεστική Γραμματεία συγκροτήθηκε με ομόφωνη απόφαση ως ακολούθως:

Ι. Βαρδακαστάνης: Πρόεδρος
Θ. Κλεισιώτης: Α΄ Αντιπρόεδρος
Γρ. Λεοντόπουλος: Β΄ Αντιπρόεδρος:
Ρ. Τσιουλάκης: Γ΄ Αντιπρόεδρος:
Χρ. Νάστας: Γεν. Γραμματέας
Χρ. Κεσόγλου: Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Αντ. Χαροκόπος: Οργαν. Γραμματέας
Γ. Κοτζιάς: Αναπλ. Οργαν. Γραμματέας
Κ. Γαργάλης: Ταμίας
Ι. Σπηλιόπουλος: Αναπλ. Ταμίας
Φ. Ζαφειροπούλου: Υπευθ. Διεθνών Σχέσεων
Ν. Αβραμίδης: Αναπλ. Υπευθ. Διεθνών Σχέσεων
Ι. Λυμβαίος: Υπεύθυνος για θέματα Ατόμων με Βαριά Αναπηρία
Σπ. Λάγιου: Υπεύθυνη για θέματα Ισότητας των Φύλων – Γυναικών με
Αναπηρία και Μητέρων ΑμεΑ
Ι. Γιάλλουρος: Υπεύθυνος για θέματα Νέων με Αναπηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου