Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Δεύτερη σε φτώχεια η Ελλάδα, μετά τη Βουλγαρία

Δεύτερη σε φτώχεια η Ελλάδα, μετά τη Βουλγαρία
«Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως:

•'Ανδρες άνεργοι (48,4%)
•Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (43,2%)
•Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός

συνταξιούχων (30%)
•Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (29,7%)
•Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (25,8%)
•Παιδιά ηλικίας 0- 17ετών (23,7%)

Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις βοηθούν αρκετά τα φτωχά νοικοκυριά, και ειδικότερα:

•Τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 3,4 ποσοστιαίες μονάδες
•Οι συντάξεις συμβάλουν στη μείωση του ποσοστού της φτώχειας κατά 20,1 ποσοστιαίες μονάδες.
•Το σύνολο των κοινωνικών μεταβιβάσεων μειώνει το ποσοστό της φτώχειας κατά 23,5 ποσοστιαίες μονάδες
•Οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων) αποτελούν το 30,9% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών της χώρας.
•Οι συντάξεις αποτελούν ένα αξιόλογο μερίδιο του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού αναλογούν στο 27,1% αυτού.
•Τα κοινωνικά επιδόματα αποτελούν το 3,8% του διαθέσιμου εισοδήματος.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου