Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Με επιτυχία διοργανώθηκε το σεμινάριο με θέμα "Τα Οικονομικά της Υγείας και η Αξιοποίησή τους από Φορείς Ασθενών στην Ελλάδα" στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που
πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2013 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.
Το σεμινάριο αποσκοπούσε στην ανάδειξη του σημαντικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσουν τα οικονομικά της υγείας και η αξιοποίησή τους από φορείς ασθενών στο επίπεδο της επιστημονικής επιχειρηματολογίας και διαπραγμάτευσης με τους φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Την Επιστημονική Ευθύνη είχε η κα Γείτονα Μαίρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Συμμετείχαν πολλοί Φορείς Ασθενών και οι θεματικές επικεντρώθηκαν στο γενικό Πλαίσιο Οικονομικών της υγείας, στη μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ρόλο των ασθενών, στη χρήση των οικονομικών υγείας για τη λήψη αποφάσεων , στο χτίσιμο επιχειρηματολογίας , στους Φορείς Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΗΤΑ bodies) και στο ρόλο των ασθενών στους φορείς Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας
Η ΕΕΑΣΚΠ συμμετείχε ως φορέας με εκπρόσωπό της, την Πρόεδρο κα Μαργαρίτα Καραγιώργου.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου