Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013

Απρίλιο η προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμους νοσηλευτές

Οι δηλώσεις προτιμήσεων είναι και αυτές ηλεκτρονικές ή/και έντυπες, μέσω των οποίων δηλώνεται η σειρά προτίμησης των προκηρυσσόμενων θέσεων.
Επίσης οι υποψήφιοι καλούνται να δεσμευτούν ότι θα υπηρετήσουν για την περίοδο των πέντε ετών στη θέση που θα διοριστούν.
Στη συνέχεια καταρτίζεται ο πίνακας διοριστέων και αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΕΘΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου