Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2013

Η προθεσμία, μέσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι μαθητές Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2013, ορίστηκε απο τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου. Μετά την παρέλευσή της οριστικής προθεσμίας,δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.
Οι υποψήφιοι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά στο Λύκειο τους.

http://socialpolicy.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου