Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Εκδήλωση από την Ελληνική Ένωση για την αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας

Το Σωματείο «Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας » ιδρύθηκε το 1992 , έχει έδρα την πόλη της Πάτρας και καλύπτει γεωγραφικά την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Βραβεύτηκε το 2003 από το Υπουργείο Υγείας, ως ο π
ιο δραστήριος εθελοντικός σύλλογος στον Ν. Αχαΐας και αυτό ήταν μια ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση καθώς και ώθηση να συνεχίσει το εθελοντικό της έργο.

Σκοποί της ΕΕΑΣΚΠ είναι η ενημέρωση για την Σ.Κ.Π., η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης, η συμπαράσταση με την παροχή ηθικής και υλικής υποστήριξης και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑμΣΚΠ.

Στόχος της είναι η έγκριτη επιστημονική ενημέρωση με συντονισμένες μελέτες και έρευνες και η ουσιαστική ένταξη και αξιοποίηση των κοινωνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων ΑμΣΚΠ, ώστε να παραμένουν ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου